Zadzwoń (81) 443 4600

Zadzwoń (81) 443 4600

Dotacje na Badania i Rozwój.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Nabór wniosków w konkursie „Bony na innowacje”.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

W ramach działania 2.1 PO IR pomoc może być udzielona na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę.

Ruszają konkursy w ramach programu Polska Wschodnia

Od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmować będzie wnioski w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Dotacje unijne w nowej perspektywie

Na lata 2014-2020 Polska otrzymała z budżetu Unii Europejskiej 120,1 mld euro. Na sumę tę składają się przede wszystkim środki polityki spójności – 82,5 mld euro, Wspólnej Polityki Rolnej – 32,1 mld euro, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – ok. 0,5 mld euro.