Zadzwoń (81) 443 4600

Zadzwoń (81) 443 4600

Nabór wniosków w konkursie „Bony na innowacje”.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Na co? Celem działania jest pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe. Planuje się, że wspartych zostanie około 2300 przedsiębiorców w zakresie opracowania wyrobu, usługi, projektu wzorniczego, co będzie stanowiło innowację produktową dla około 1500 przedsiębiorców oraz w zakresie opracowania technologii produkcji, co będzie stanowiło innowację procesową dla około 800 przedsiębiorców z sektora MŚP.

Typ dofinansowywanych projektów: związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

Kwota wsparcia: Poziom dofinansowania: do 70% dla średnich przedsiębiorców oraz do 80% dla mikro i małych przedsiębiorców. Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu – Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 60 000 zł, zaś maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 400 000 zł.

Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 sierpnia 2015r.

Zakończenie naboru wniosków: 30 grudnia 2015r.