Zadzwoń (81) 443 4600

Zadzwoń (81) 443 4600

Dotacje unijne w nowej perspektywie

Na lata 2014-2020 Polska otrzymała z budżetu Unii Europejskiej 120,1 mld euro. Na sumę tę składają się przede wszystkim środki polityki spójności – 82,5 mld euro, Wspólnej Polityki Rolnej – 32,1 mld euro, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – ok. 0,5 mld euro. Około 5 mld euro wykorzystamy w takich programach jak np. Horyzont 2020 czy Erasmus.

STRUKTURA ŚRODKÓW

Na ponad 82,5 mld składają się:

 • 76,6 mld euro w 22 programach – 6 Programów Operacyjnych (programy krajowe) i 16 Regionalne Programy Operacyjne;
 • 0,3 mld euro na dodatkowe wsparcie młodzieży bezrobotnej i nie uczącej się – program Wiedza Edukacja Rozwój;
 • 0,7 mld euro w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 • 4,1 mld euro w ramach polskiej koperty na projekty infrastrukturalne w zarządzanym centralnie przez KE instrumencie Łącząc Europę (CEF);
 • 0,5 mld euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
 • 0,3 mld euro przeznaczone na ogólną pulę pomocy technicznej zarządzanej przez KE;
 • 0,1 mld euro na podejmowane przez Komisję Europejską działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów miejskich

W CO BĘDZIEMY INWESTOWAĆ?

Środki polityki spójności zainwestujemy przede wszystkim w:

 • Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki,
 • Zmniejszenie dysproporcji w rozwoju poszczególnych części naszego kraju,
 • Bardziej przyjazne i sprawne państwo,
 • Dalszy rozwój infrastruktury transportowej i ochrony środowiska