Zadzwoń (81) 443 4600

Zadzwoń (81) 443 4600

Ruszają konkursy w ramach programu Polska Wschodnia

80 mln zł na innowacje dla firm

Od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmować będzie wnioski w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

O dotację mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach), obejmującego swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie lub warmińsko-mazurskie).

Na co można otrzymać dotację?

Wsparcie przeznaczone jest na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, który doprowadzi do powstania innowacji. Z dotacji będzie można sfinansować m.in. koszty opracowania analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi w zakresie wzornictwa uzyskanie patentu czy też zdobycie certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktów lub technologii. Za unijne pieniądze firmy będą mogły także nabyć wartości niematerialne i prawne w formie patentów, know-how, licencji oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych prac B+R, a także przeprowadzić prace dostosowawcze, jeśli będą konieczne. W ramach ostatniego etapu, fundusze UE będzie można przeznaczyć na zakup, montaż i uruchomienie maszyn, urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

Źródło: parp.gov.pl